képgaléria

A Bocskai Múzeum küldetése

A néprajzi kiállításunk egyik részleteA néprajzi kiállításunk egyik részleteA Bocskai István Múzeum gyűjteményei reprezentatív képet kívánnak alkotni Hajdúszoboszló és a hajdúszoboszlói kistérség múltjáról és jelenéről néprajzi, történeti, művészeti, társadalmi összefüggésben. A múzeum a kistérség szellemi és anyagi örökségének megőrzéséért, gyarapításáért, nyilvánosságra hozataláért működik.

A Bocskai István Múzeum gyűjteményei reprezentatív képet kívánnak alkotni Hajdúszoboszló és a hajdúszoboszlói kistérség múltjáról és jelenéről néprajzi, történeti, művészeti, társadalmi összefüggésben. A múzeum a kistérség szellemi és anyagi örökségének megőrzéséért, gyarapításáért, nyilvánosságra hozataláért működik.

Tudományos munkája mellett fontos a múzeum számára a helyi társadalommal folytatott párbeszéd. A helyi közösséget véleményformálásra, együttgondolkodásra ösztönzi azzal, hogy jellegzetesen lokális problémákat, kérdéseket vet fel.

Az állandó kiállításainak célja a helyi néprajzi, helytörténeti értékek újradefiniálása, az elmúló, átalakuló értékek rögzítése, bemutatása, beazonosítása, hitelesítése.

A múzeum öndefiníciójánál fontos szervező elv a helyi tradíciók korszerű újraértelmezése, a lokális értékek feltárása és megragadása, a hajdúsági, alföldi mezővárosi polgárosodás, városiasodás folyamatának, valamint a jelenkor társadalmi jelenségeinek megfogalmazása, kutatása.

A múzeum figyelmet kíván szentelni a helyben és a kistérségben a kistérségért tevékenykedő személyeknek, kutatóknak, művészeknek.

Az örökségvédelem és megóvás, gyarapítás mellett közvetlen a kapcsolata a helyi társadalom mikroközösségeivel: helyi óvodákkal, iskolákkal és a civil szervezetek közül a város hagyományainak megőrzését, átadását felvállaló egyesületekkel.

A múzeum olyan műtárgyakat őriz, gyarapít és mutat be, amelyek Szoboszló és a hajdúszoboszlói kistérség kulturális értékeit hozzák nyilvánosságra. A gyűjtemény darabjai ma már nem lelhetők fel, viszont a helyi és a nemzeti identitás erősítését, fenntartását szolgálják. Közös múltunk tárgyi emlékei, örökségünk részei. A múzeum ismert és nyitott közgyűjtemény a néprajz és helytörténeti kutatás számára. A Bocskai Múzeum informális kapcsolatot ápol a magánkézben lévő gyűjteményekkel: a Gazdaházzal és a Gyapjús házzal, a Géptárral, valamint a megyei és országos társintézményekkel. A Bocskai Múzeum munkatársai részt vesznek a helyi civil szervezetek munkájában, de más helyi közösségekkel is kapcsolatot ápolnak.

Az intézmény muzeológiai tevékenysége mellett fontos a közművelődési és múzeumpedagógiai munkája. Az előbbi segítségével teremt közvetlen kapcsolatot a helyi közösségekkel, az utóbbi munkája révén igyekszik közreműködni a jövő kultúrafogyasztó generációjának „kinevelésében”. A múzeum igyekszik aktívan bekapcsolódni a helyi társadalom szellemi-kulturális folyamataiba, és tevékeny részeseivé válni a társadalom és a kultúra megújításának.