képgaléria

A múzeumalapító

Juhász Imre a Múzeumi Galéria megnyitóján, 1989-benJuhász Imre a Múzeumi Galéria megnyitóján, 1989-benA Bocskai István Múzeum alapítója Dr. Juhász Imre (Hajdúdorog, 1932. január 13. – Hajdúszoboszló, 2013. december 4.) tanító, történelem-földrajz szakos középiskolai tanár, múzeumvezető, helytörténész.

Dr. Juhász Imre szakmai munkájában kiemelt hangsúlyt kapott a helytörténet, a honismeret. Ennek legfontosabb színtere a változó nevű történelemszakkör volt, amely a középiskolai tanári diploma megszerzése után a hajdúszoboszlói gimnáziumba 1956 őszén kinevezett történelemtanár vezetésével 1957 őszétől 1992 tavaszáig folyamatosan működött, és kiterjedt gyűjtőmunkával megalapozta a város múzeumának gyűjteményét. A szakkörbe évente 15-30 diák kapcsolódott be, akik érdeklődésüknek megfelelő munkacsoportokban dolgoztak. Többen még évek múltán is gazdagították a múzeumot, anyagilag segítették a Hajdúszoboszló Múzeumáért Alapítványt.

Dr. Juhász Imre vezetése alatt a teljes muzeális gyűjtemény tárgyi anyaga megközelítette a 15 ezer darabot. Az intézmény mintegy fél évszázados fennállása alatt több mint 100 kiállításával és egyéb rendezvényeivel szolgálta a város közművelődését. Dr. Gazda László megyei múzeumigazgató 1998-ban úgy vélte, Hajdúszoboszló múzeuma „Juhász Imre elhivatott, hozzáértő, szakmailag megalapozott munkája révén vált Hajdú-Bihar megye jelentős múzeumi intézményévé".

Juhász Imre interjút ad a megyei lap újságírónőjének, 1980-banJuhász Imre interjút ad a megyei lap újságírónőjének, 1980-banDr. Juhász Imre nevéhez fűződik a gimnázium névadója, Hőgyes Endre kultuszának megteremtése, mely szándékai szerint a diákok hazafiságra nevelését is szolgálta. Tanítványai közül regionális és országos versenyeken 29-en értek el kiemelkedő eredményt. Az OKTV-n két szakköröse első és harmadik helyezett lett, egy tanítványa pedig az MTV „Ki miben tudós?" c. vetélkedőjében történelemből országosan második helyen végzett.

Tudományos és ismeretterjesztő publikációinak száma meghaladja a százötvenet. Publikációi a történelemtanítás módszertanát, a neveléstörténetet, a muzeológiát, valamint a helytörténetet érintették. Önálló kiadványban megjelentette a múzeum történetét is. Aktívan részt vett társadalmi egyesületek, így a Hajdúszoboszlói Városépítő Egyesület, a Honismereti Bizottság, a Hajdúszoboszlói Kör és a Bocskai István Hagyományőrző Egyesület munkájában. Éveken át dolgozott a Művelődésügyi Minisztérium Módszertani Bizottságában. Mint felkért korreferens, többször tartott előadást a Történelemtanárok Országos Vándorgyűlésén. Tagja a Magyar Történelmi Társulatnak és a TIT megyei és városi szervezetének. Csaknem 20 éven keresztül tartott ismeretterjesztő TIT-előadásokat a helyi üdülőkben Hajdúszoboszlóról és fürdőjéről.

Sokoldalú tevékenységének elismeréséért többször részesítették kitüntetésekben, melyek közül legjelentősebbek: az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1961), Kiváló Tanár (1969), Szocialista Kultúráért (1987), Maróthi György Megyei Pedagógiai Díj és Emlékérem (1975), Hajdúszoboszló Városért (1988, 1992), Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (1996), Hajdúszoboszló Város Díszpolgára (2007).

Dr. Juhász Imre 2013. december 4-én, 82 éves korában hunyt el.


Juhász Imre háromgyerekes család legkisebb gyermekeként született. Apja Juhász Antal géplakatos, cséplőgép-tulajdonos, anyja Bereczki Julianna háztartásbeli. Az elemi és polgári iskolát szülővárosában, Hajdúdorogon végezte. Itt kezdte el a tanítóképzőt is, de tanítói képesítést Debrecenben szerzett, mivel a görög katolikus intézmény működését az állam időközben megszüntette.

Tanítói pályája 1950-ben indult a Széphalom melletti Alsóregmecen, majd Biharnagybajomba került. 1952–1956 között a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen tanult, középiskolai tanári diplomát szerzett. Nagy hatással volt rá dr. Jausz Béla professzor, a pedagógiai tanszék vezetője, irányításával Tanszabadság címen díjazott pedagógiatörténeti dolgozatot írt.

A diploma megszerzése után 1956 őszén kinevezték a hajdúszoboszlói gimnáziumba. Itt nyugdíjazásáig történelmet, művészettörténetet, földrajzot tanított. Tanársága első éveiben summa cum laude minősítésű bölcsészdoktori disszertációt írt a város jeles szülöttéről, Gönczy Pálról. 1957-ben családot alapított, felesége Regős Ágnes fizika-matematika szakos középiskolai tanárnő.